THH's venner afholderordinær generalforsamling

Team Helsinge Håndbolds Venner indkalder til ordinær generalforsamling

mandag den 23.  april 2018 kl. 19.00 i Helsingehallen - mødelokalet.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører.

3. Aflæggelse af beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent - Forslag 0. kr.
 
6. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse,
Forslag fremsendes via e-mail til formanden på adressen mortenbirk.grl@gmail.com
 
7. Valg af bestyrelse.
a) Valg af kasserer. Bjarne Klarskov Andersen ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Morten Birk Jensen som ny kasserer

b) Evt. valg af formand. Såfremt Morten vælges som kasserer, skal der findes en ny formand.

c) Valg af 2 medlemmer for 2 år

På valg:
Lily Lemkuhl (modtager genvalg)
Martin Ohlendorff (modtager ikke genvalg)

8. Valg af suppleant.
Der et p.t. ingen suppleant

9. Valg af revisor.
På valg er Michael Nielsen

10. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Uffe Hendriksen.

11. Eventuelt.

Sponsorer 2017/18

 • PersanoGroup.JPG
 • Home.JPG
 • Skousen.JPG
 • Nordkysten.JPG
 • Palermo1.JPG
 • PeiterOlsen.JPG
 • ByensPizza.JPG
 • NoellerMur.JPG
 • Silhorko.JPG
 • TroldeKlip.JPG
 • Aldi.JPG
 • MoellerJensen2.JPG
 • Taekkefirmaet.JPG
 • HilleroedElService.JPG
 • CafeLaQuart.JPG
 • DanskeBank.JPG
 • CandyBaba.JPG
 • FriisBiler.JPG
 • ITeksperten.JPG
 • Smiley2.JPG
 • DrewsenTeknik.JPG
 • MDbyg.JPG
 • Place2Live.JPG
 • Idraetsfysioterapeut_NelsFys.JPG
 • SoerensenBiler.JPG
 • Vida.JPG

THHV Roskilde

 • rs_IMG_5834.jpg
 • rs_IMG_3865.jpg
 • rs_IMG_4812.jpg
 • IMG_9498.jpg
 • IMG_0763.jpg
 • rs_IMG_7874.jpg
 • IMG_1509.jpg
 • IMG_9765.jpg
 • rs_IMG_4981.jpg
 • IMG_8512.jpg
 • IMG_0598.jpg
 • IMG_0607.jpg
 • IMG_8397.jpg
 • IMG_1267.jpg
 • rs_IMG_7747.jpg
 • rs_IMG_3361.jpg
 • rsRoskilde4.jpg
 • IMG_6923.jpg
 • rs_IMG_9164.jpg
 • rs_IMG_8566.jpg

THHV Scion

 • Scion12.jpg
 • Scion9.jpg
 • Scion10.jpg
 • Scion2.jpg
 • Scion11.jpg
 • Scion15.jpg
 • Scion4.jpg
 • Scion14.jpg
 • Scion8.jpg
 • Scion1.jpg
 • Scion6.jpg
 • Scion13.jpg
 • Scion7.jpg
 • Scion3.jpg
 • Scion5.jpg