Klubnyheder

Generalforsamling i Team Helsinge Håndbold tirsdag den 18/9 kl. 20:00 i Helsinge Hallen

5. september 2018, 00.54

Kære alle medlemmer


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling


tirsdag den 18/9 kl. 20:00 i Helsinge Hallen


Dagsorden i flg. vedtægterne


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt


På valg er Kristian Kristiansen,  Carlos Bruselius, Kristine Falck og Michael Holm Petersen. De er klar til genvalg.


Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes inden senest den 11. September. 


På bestyrelsens vegne,

Hans Peter Dueholm

Klubnyheder